Jadrové vŕtanie otvorov

Profesionálne jadrové vŕtanie otvorov diamantovou technikou
Z

Používame najmodernejšiu technológiu značky HILTI

Z

Materiály, ktoré dokážeme odvŕtať:

 • vhodné do muriva: tehla, pórobetón (ytong, ypor,..) panel: betón aj železobetón
 • vŕtanie je bez vibrácií, a nespôsobuje praskliny
 • vŕtame zvislo, kolmo aj pod uhlom
 • minimálny odpad
Z

Technológia vŕtania:

 • pri vŕtaní vieme odsávať vodu priamo od vŕtacej korunky (voda netečie na podlahu)
 • pri vŕtaní môžme použiť generátor (na stavenisku nie je nutnosť prívodu elektrického prúdu 220V)
 • pri vŕtaní máme možnosť použiť tlakovú nádobu na vodu (teda prívod vody na stavbe nie je potrebný)
 • vŕtame do priemeru 162 mm

Pri väčšom objeme prác poskytneme zľavu

Cenník jadrového vŕtania:

Priemer            Murivo pórobetón  1cm        Murivo plná tehla 1cm      Betón, železobetón 1cm

   do 62                         0,55 €                                      0,65 €                              0,95

   do 102                       0,75 €                                      0,85 €                              1,25

   do 122                       0,95 €                                      1,05 €                              1,55

   do 162                       1,15 €                                      1,25 €                              1,75

Príplatky a zľavy:

 • +10% k základnej cene pri vŕtaní nad 40cm
 • +20% k základnej cene: vŕtanie muriva za sucha
 • + 30% k základnej cene pri vŕtaní vo výške nad2,6 m
 • +10% k základnej cene: šikmé vŕtanie príplatok
 • +50% k základnej cene: vŕtanie do stropu
 • + 9,90 € pri použití chemickej kotvy na ukotvenie vŕtačky /ks
 • +50% k základnej cene za prácu mimo pracovnej doby
 • +100% k základnej cene za prácu cez sviatok alebo v nedeľu
 • použitie vlastného el. generátora: 16 € + palivo
 • použitie vlastnej tlakovej nádoby na vodu 16,50 €
 • odsávanie – vlastného vysávača na sucho aj mokro 15 €
 • prestoje a pomocné práce: 8,50€/hod. za 1 pracovníka

Cenník demolačných a búracích prác:

– 12,50€/hod.

Všetky ceny sú uvedené ako konečné

Práva a povinnosti:

 1. Objednávateľ vyznačí viditeľne presný stred vrtu/vrtov dopredu.
 2. Dodávateľ nenesie žiadne riziko ani nijak neručí za statické zmeny v objekte pri vŕtaní otvorov.
 3. Pri používanej technológií nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného materiálu ako aj blízkeho okolia a preto dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by tým mohli nastať.
 4. Za škody spôsobené prácami (napr. poškodenie inštalácií, statiky konštrukcie a iné) zodpovedá objednávateľ v plnej miere.
 5. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenia rozvodov elektriny, vody, kanalizácie, kúrenia a pod., ktoré sa nachádzajú v mieste vŕtania.
 6. V prípade nevytýčenia otvorov sa čakanie na vytýčenie bude účtovať ako prestoj
 7. Pokiaľ je potrebné pre transport technológie dodávateľa použitie žeriavu resp. iného zdvíhacieho zariadenia, tieto zabezpečuje a hradí objednávateľ
 8. V cene nie je zahrnutá likvidácia a odvoz vzniknutého odpadu po vŕtaní

Mobil: +421 908 362 557
Mobil 2: +421 950 878 184
E-mail: energysksro@gmail.com